Dorota Sobczak

Dorota Sobczak

W 2005 r. ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczna w Bydgoszczy w klasie prof. Alicji Marczak-Faberowej. W czasie studiów była stypendystką Ministerstwa Kultury i Sztuki. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez prof. Heleną Łazarską i Ryszarda Karczykowskiego. W 2005 r. otrzymała II nagrodę na konkursie im. Haliny Halskiej we Wrocławiu. Współpracowała z zespołem Collegium Vocale Bydgoszcz.

Repertuar

Od września 2005 r. jest zatrudniona w Operze Nova, gdzie występuje jako:

Recenzje

Z kolei Dorota Sobczak (Maddalena), dzięki interesującej grze aktorskiej, stworzyła ciekawą i niejednoznaczną psychologicznie postać kobiety ratującej mężczyznę przed śmiercią. Artystka, która uwiodła publiczność w operze Lakme Delibesa rolą Malliki. i tym razem swym ciekawie brzmiącym mezzosopranem wyrażała szeroką gamę uczuć, zwłaszcza, kiedy przekonywała Sparafucile, by darował życie Księciu.
Rigoletto, Ilona Słojewska, Teatr dla Was, 27.10.2014