1st violin

Karolina Vallo Sutt - Koncertmistrz
Filip Lipski (z-ca koncertmistrza)
Justyna Cieślak
Wojciech Górecki
Katarzyna Justino
Marta Kępińska
Marcelina Kujacińska
Michał Kwaśniak
Olga Lichniakewycz
Przemysław Nawrocki