Arkadiusz Anyszka

Arkadiusz Anyszka

Absolwent Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. H. Wieniawskiego w Łodzi (klasa skrzypiec) oraz Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi (kierunek wokalno-aktorski). Studia ukończył w 2017 r., otrzymując dyplom dla najlepszego absolwenta za rok akademicki 2016/2017. W latach 2015–2018 był uczestnikiem Programu Kształcenia Młodych Talentów – Akademia Operowa przy Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, gdzie występował jako Jonek w spektaklu Cud albo Krakowiaki i Górale J. Stefaniego. Na trzecim roku studiów zadebiutował w Teatrze Wielkim w Łodzi rolą Figara w studenckim spektaklu Cyrulika sewilskiego G. Rossiniego. Od sezonu artystycznego 2018/2019 związany na stałe z Teatrem Wielkim w Łodzi.

Swoje umiejętności doskonalił na kursach mistrzowskich prowadzonych przez pedagogów takich jak S. Leiferkus, W. Zalewski, B. Makal, R. Cortesi, E. Pessen, M. Rexroth, I. Kłosińska, O. Pasiecznik czy N. Shicoff. W 2018 r. został laureatem I nagrody w IV Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. K. Jamroz.

Repertuar

W Operze Nova występuje jako: