Wiolonczele

Adam Szurka - Koncertmistrz
Grażyna Dudzińska
Cezary Krysztoforski
Dorota Nogaj
Joanna Powideł
Jan Przytuła
Mikołaj Wojciechowski