Orkiestra

Dyrygenci

Maciej Figas
Piotr Wajrak
Jagoda Brajewska (W)
Krzysztof Herdzin (W)
Andrzej Knap (W)
Dawid Runtz (W)
Anna Duczmal-Mróz (W)
Agnieszka Nagórka (W)

Asystent dyrygenta

Jagoda Brajewska

Inspektor

Przemysław Nawrocki

I skrzypce

Karolina Vallo Sutt (koncertmistrz)
Filip Lipski (z-ca koncertmistrza)
Przemysław Nawrocki
Justyna Cieślak
Wojciech Górecki
Katarzyna Justino
Marta Kępińska
Marcelina Kujacińska
Michał Kwaśniak
Olga Lichniakewycz

II skrzypce

Monika Augustyn
Przemysław Damski
Tomasz Komorowski
Paulina Krakowian-Biernacka
Anna Sienkiewicz-Bubczyk
Anetta Szubert-Górny
Alicja Zok

Altówki

Mateusz Bocheński
Beata Hoffmann
Barbara Józefowicz
Ihor Lavrys
Marta Lutrzykowska
Weronika Świtoń-Maniakowska
Iryna Kordas-Kozak (W)

Wiolonczele

Adam Szurka - Koncertmistrz
Grażyna Dudzińska
Cezary Krysztoforski
Dorota Nogaj
Joanna Powideł
Jan Przytuła
Mikołaj Wojciechowski

Kontrabasy

Maciej Kuczyniecki
Patrycja Pawełczyk
Olga Agata Zwiernik

Flety

Agnieszka Bartoszewicz
Konrad Fiszer
Tomasz Pawlicki

Oboje

Ewelina Jaworska
Jacek Polański
Bogumił Sykuła

Klarnety

Krzysztof Biernacki
Mirosław Dudziński
Jarosław Górny
Wojciech Kuczyniecki

Fagoty

Adam Kwiatkowski
Bartosz Nogacki
Andrzej Szcześniewski

Trąbki

Janusz Bobiński
Krzysztof Marlewski
Łukasz Rafiński
Jacek Wieczorek

Waltornie

Serhiy Matsenko
Katarzyna Nawrocka
Monika Majewska-Napierkowska
Jan Sikora
Aleksandr Uss

Puzony

Kamil Pasikowski
Michał Nejman
Maria Janina Korzycka
Lech Polka-Przeworski

Tuba

Michał Jaworski

Harfa

Dorota Buraczewska-Kraus
Maria Lewandowska (W)

Perkusja

Grzegorz Jurczyk
Marcin Pankowski
Jakub Waszczuk (W)
Tomasz Bartecki (W)
Patryk Dolepski (W)
Maciej Marciniak (W)
Jacek Kwaśniak (W)

Fortepian/Organy/Celesta/Klawesyn

Marianna Sybiriakova-Khikhlovska
Artur Pilch (W)
Marta Szymańska (W)
Bogusz Lewandowski
Radosław Zaworski (W)

Akordeon

Marek Wawrzyniak

Gitara/Cymbały

Orlin Bebenow
Ihor Lomaha (W)