Pierwsi soliści

Wiktor Dieriewianko
Olga Karpowicz