Kierownik Działu Promocji i Obsługi Widzów

Robert Chojnacki