Kierownik Działu Koordynacji Pracy Artystycznej

Piotr Karczewski