Kierownik Działu Eksploatacji i Konserwacji

Patryk Jaworek