Rozbudowa Opery - informacje

Rozbudowa Opery - informacje

 

Drodzy Widzowie!

Prace związane z rozbudową Opery Nova o IV krąg oraz podziemny parking w przyszłości przyniosą odwiedzającej nas Publiczności korzyści i wygodę. Zanim jednak tak się stanie, wszyscy musimy liczyć się z pewnymi ograniczeniami.

Bardzo prosimy Widzów wybierających się na spektakle w Operze Nova o uwzględnienie likwidacji dotychczasowego parkingu przy ulicy Karmelickiej oraz ograniczeń ruchu w tym rejonie.

Widzom przyjeżdżającym samochodami proponujemy korzystanie z najbliższych parkingów:

  • przy ul. Grudziądzkiej P+D (ok. 15 minut pieszo od Opery),
  • przy ulicy Pod Blankami (ok. 10 minut pieszo od Opery),
  • przy ul. Jagiellońskiej 2, wjazd od ul. Parkowej) – Bydgoskie Centrum Finansowe, dawna Drukarnia (ok. 7 minut pieszo od Opery).
  • przy ul. 3 Maja (parking przy hotelu "City" - ok. 13 minut pieszo od Opery)
  • Nowy! przy ul. Grottgera 4 (ok. 4 minut pieszo od Opery) 

Od 10 czerwca 2023 r. nieczynne jest wejście główne do Opery. Widzów zapraszamy wejściem przez hol kasowy.

Za niedogodności przepraszamy! Liczymy na Państwa zrozumienie oraz życzliwość, którą odczuwamy każdego dnia.

Na realizację zadania pn. "Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg" Sejmik Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz Rada Miasta Bydgoszczy w swoich budżetach na lata 2022 - 2025 przydzieliły środki finansowe w łącznej wysokości 114.216.740 PLN.

Fot. Marek Chełminiak

Rozbudowa z dotacją

Ponad 24 miliony zł unijnej dotacji w ramach Programu FEnIKS 2021-2027 Opera Nova otrzyma na rozbudowę IV kręgu - tak znakomite wieści ze stolicy przekazał nam 6 marca br. Zastępca Dyrektora Opery Paweł Wietrzykowski, który w siedzibie Departamentu Funduszy i Spraw Europejskich z rąk Pani Sekretarz Stanu w MKiDN Joanny Scheuring-Wielgus odebrał decyzję w sprawie przyznania Operze dofinansowania.

Sekretarz Stanu w MKiDN Joanna Scheuring-Wielgus 6 marca br. w Warszawie uroczyście wręczyła Pawłowi Wietrzykowskiemu dokument decyzji przyznania dotacji na rozszerzenie funkcjonalności Opery Nova poprzez rozbudowę o IV krąg  Fot. Danuta Matloch/MKiDN

Jednym z priorytetów programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) jest kultura – wzmocnienie jej roli w rozwoju gospodarczym i społecznym poprzez nowoczesną infrastrukturę, odpowiadająca na potrzeby współczesnych odbiorców (Obszar 1 programu). 

Zastępca Dyrektora Opery Nova w Bydgoszczy Paweł Wietrzykowski oraz Dyrektor Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Danetta Ryszkowska-Mirowska reprezentowali w Warszawie dwie instytucje kultury z Kujawsko-Pomorskiego, których projekty rozbudowy zdobyły dotacje z programu FEnIKS 2021-2027  Fot. Opera Nova

Jako instytucja kultury zgłosiliśmy projekt pt. Rozszerzenie funkcjonalności Opery Nova poprzez rozbudowę o IV krąg w ramach naboru w trybie konkurencyjnym do VII Priorytetu Kultura Działania 7.1. Infrastruktura kultury i turystyki kulturowej Programu FEnIKS 2021-2027 Obszar I Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i nie zabytkowej). 

Nasz projekt spełnił wymagane kryteria i został najwyżej oceniony spośród 13 projektów z kraju, jakim przyznano dotacje. Opera Nova otrzyma dofinansowanie w wysokości 24 183 597,87 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wmurowanie aktu erekcyjnego

Historyczny dzień. 2 kwietnia 2024 roku o godz. 11.00 w obecności zaproszonych Gości oraz mediów uroczyście wmurowano akt erekcyjny budowy IV kręgu Opery Nova. Dokument tego dnia podpisali:

  • Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki,
  • Prezydent Bydgoszczy - Rafał Bruski,
  • Dyrektor Opery Nova w Bydgoszczy - Maciej Figas.

Fot. Marek Chełminiak

Budowany obiekt jest nawiązaniem do pierwotnej, konkursowej koncepcji architektonicznej gmachu Opery z 1962 roku projektu architekta prof. Józefa Chmiela, zakładającej trzy przenikające się kręgi oraz połączony z nimi tarasem krąg czwarty. Realizowana inwestycja jest tym samym uzupełnieniem rozpoczętej w 1973 roku wieloletniej inwestycji w zakolu rzeki Brdy, oficjalnie zakończonej w roku 2006.

Fot. Budimex 
R. Wszołek Art360

Fot. Marek Chełminiak

Fot. Marek Chełminiak

Budowa  czwartego kręgu  Opery Nova jest finansowana z funduszy 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Miasta Bydgoszczy.

Głównymi projektantami są dr inż. architekt Krzysztof Kozłowski oraz dr inż. architekt Andrzej Prusiewicz z Warsztatu Architektury Pracowni Autorskiej w Sopocie.

Fot. Budimex Ryszard Wszołek Art360

Głównym wykonawcą robót budowlanych jest firma BUDIMEX SA z Warszawy, a kierownikiem budowy mgr inż. Adam Olejniczak.
Obowiązki inżyniera kontraktu pełni firma B-Act SA z Bydgoszczy, natomiast inspektora - mgr inż. Piotr Dylik.

Fot. Marek Chełminiak

Dla upamiętnienia tych faktów oraz pozostawienia świadectwa dla potomnych akt niniejszy umieszczono w szczelnej kapsule, do której włożono także zdjęcie makiety gmachu z 1962 roku, plakat XXX Bydgoskiego Festiwalu Operowego oraz zdjęcia dokumentujące bieżący stan budowy.

Fot. Budimex Ryszard Wszołek Art360